بازخریدی و بازنشستگی کارمند

مهیار جلالی
با سلام پدر من چندین سال پیش به دلیل بیماری پُرکاری تیرویید و مشکلات حاد سلامتی ، مجبور به بازخریدی خود از ارگانی دولتی شد، ایشان حدود ۲۰ سال سابقه کاری دارند، آیا ایشان میتواند درخواست بازنشستگی جهت دریافت حقوق بازنشستگی دهد؟ آیا راهی وجود دارد؟