راهنمایی در تنظیم شکایت و حل مشکل

داروش

با سلام حدود4ماه پیش پرایدم را به پزوی206کسی به مبلغ6-7 م با هم معاوضه و مبایعه نامه ای تنظیم و مقرر شد 1ماهه سند همدیگرو بدیم من سند پراید را طی2هفته امادش و وکالت فروش بنامش زدم و دست خودمه و بهش ندادم ولی اون از ان زمان با دروغهای مکرر و بیش از30بار به مغازش کشونده و دروغ تحویلم داده و بیش ار600هزار فقط کزایه ماشین خرج کردم و دراواسط نیز بعلت تحویل ندادن سند برای من که گفته بود اماده و در گاو صندوقمه بعدا میدم من 206 را فروخته بودم که بعلت ندادن سند به خریدار توسط من ماشین را پس داد و500هزار پس معامله ازم گرفت و سند را برتام نمی ده و 2ماه پیشم یه شماره ای بهم داد که گفت صاحب سند206 و اونم هی میگفت امروز میرم دفترخونه فردامیرم که بعدا فهمیدم یه کس دیگه ای بوده و مرا فریب میدادنو اخیرا نیز میگه عوارض خودرو400تومنه 200تومنشو تو بده تا بریم دفتر خونه و الا سند نمی دم خواهشا چند تا سوال دارم 1-برای شکایت به کجا برم و به چه عنوانی شکایت کنم2-پراید را (که قولنامه ای خرده بودم و سندش بنام دیگری بود)چطوری توقیفش کنم3-ایا از شماره که من را1.5ماه قولم زد میتونم شکایت کنم4-ایا من میتونم از بابت ندادن سند طی یک ماه شکایت کنم و به عنوان5-ایا میتونم خسارات پس دادن ماشین بعلت دروغ گفتنش و ایاب زهابم و غرامتم ازش شکایت کنم ببخشید که مطالبم طولانی شد خدا خیرتون بده
داروش

با سلام حدود4ماه پیش پرایدم را به پزوی206کسی به مبلغ6-7 م با هم معاوضه و مبایعه نامه ای تنظیم و مقرر شد 1ماهه سند همدیگرو بدیم من سند پراید را طی2هفته امادش و وکالت فروش بنامش زدم و دست خودمه و بهش ندادم ولی اون از ان زمان با دروغهای مکرر و بیش از30بار به مغازش کشونده و دروغ تحویلم داده و بیش ار600هزار فقط کزایه ماشین خرج کردم و دراواسط نیز بعلت تحویل ندادن سند برای من که گفته بود اماده و در گاو صندوقمه بعدا میدم من 206 را فروخته بودم که بعلت ندادن سند به خریدار توسط من ماشین را پس داد و500هزار پس معامله ازم گرفت و سند را برتام نمی ده و 2ماه پیشم یه شماره ای بهم داد که گفت صاحب سند206 و اونم هی میگفت امروز میرم دفترخونه فردامیرم که بعدا فهمیدم یه کس دیگه ای بوده و مرا فریب میدادنو اخیرا نیز میگه عوارض خودرو400تومنه 200تومنشو تو بده تا بریم دفتر خونه و الا سند نمی دم خواهشا چند تا سوال دارم 1-برای شکایت به کجا برم و به چه عنوانی شکایت کنم2-پراید را (که قولنامه ای خرده بودم و سندش بنام دیگری بود)چطوری توقیفش کنم3-ایا از شماره که من را1.5ماه قولم زد میتونم شکایت کنم4-ایا من میتونم از بابت ندادن سند طی یک ماه شکایت کنم و به عنوان5-ایا میتونم خسارات پس دادن ماشین بعلت دروغ گفتنش و ایاب زهابم و غرامتم ازش شکایت کنم ببخشید که مطالبم طولانی شد خدا خیرتون بده