تاخير در زمان تحويل سند ملك پيش فروش

با عرض سلام و خسته نباشيد

اينجاب در سال ٩٣ ملكي را پيش خريد كردم و قرار بود اريبهشت سال ٩٤ تحويل بده ولي زمان تحويل چند ماه به تاخير افتاد و در مرداد ٩٤ ملك را تحويل گرفتم و چون از لحاظ رواني من و همسرم در شرايط درستي نبوديم بخاطر فشارهايي كه بخاطر تاخير در تحويل ملك بهمون وارد شده بود بدون اينكه دنبال گرفتن ضرر تاخير قيد شده در قولنامه باشيم ملك را تحويل گرفتيم و در قولنامه تاريخ تنظيم سند ٩٤/١١/٣٠ با ذكر مبلغ دير كرد نوشته شده بود وقتي رفتم قولنامه رو بردارم و در روزمقرر ببرم ديدم در قولنامه من تاريخ دستكاري شده و انداختن سال ٩٥ وقتي رفتم بنگاه و جويا شدم بنگاه گفت كار من بوده و چون مي دونستم تو اهل گرفتن خسارت نيستي اين كار رو انجام دادم تا خيال سازنده راحت باشه و من صداي اين طرف رو با گوشي ضبط كردم واسه روز مبادا وقتي قولنامه رو بردم محضر واسه عدم خضور محضر گفت ما ديگه عدم حضور نميديم چون دنبال دردسر نيستيم و گواهي عدم حضور نمي ديم ولي من يه چك با اون مبلغ تحويل سند همون روز از بانك گرفتم ولي محضر به من گواهي نداد الان دقيقا يكسال هم گذشت ولي سازنده دنبال سند نيست مي خواستم بپرسم الان هم ميتونم اقدام كنم واسه ديركرد سند و اين  دير كرد از روز اول تاريخ تحويل سند محاسبه ميشه يا از روز تنظيم دادخواست من؟؟؟چون الان دوباره قولنامه خودش رو بابت پاركينگ دستكاري كرده و جاي تعينن شده رو به من نمي خواد بده

 ممنونم از لطفتون