طلاق با داشتن وكالتنامه طلاق

شاه ابادي

با سلام و خسته نباشيد

اينجانب از همسرم وكالت دارم براي طلاق كه قطعا بايد بجاي همسرم از يك وكيل براي مراحل طلاق كمك بگيرم حال سوالم در مورد هزينه وكيل و مدت زماني است  كه حكم طلاق صادر ميشود؟

اگر بنده را راهنمايي كنيد در مورد دستمزد وكيل و مدت زمان پرونده ممنون ميشوم.