دادگاه صالح

مهدی
Aida: سلام دوستان.ی سوال؟ یک قراردادی بین پیمانکاری و شهرداری بسته شده .پیمانکار به تعداش عمل کرده ولی شهرداری از پرداخت مبلغ مورد تعهد در قرارداد امتناع میکنه.اینجا دادگاه صالح مرجع قضایی هست یا اداری ؟