نصب دوربین مدار بسته

فاطمه علوی

سلام.وقت بخیر.ما در مجتمعی 6 واحده سکونت داریم که 7 است از مدیر گرفته تا دیگران مداوم از پارکینگ ما و حتی قسمتهای مشاع بدون کاربری سندی پارکینگ که آنهم بنوعی سد معبر برای ما بود استفاده کردند. بالاخره بعد از 7 سال با شکایت پارکینگ را پس گرفتیم ضمن آنکه دیگر در قسمتهای مشاع هم امکان پارک ندارند. حالا 5 واحد دیگر دست بیکی شده و می خواهند بدون اجازه من در مشاعات دوربین بگذارند که مرا تحت فشار بگذارند تا از اینجا نقل مکان کنم. بالاخره این نوعی تجسس و  سلب آسایش است. آیا راهی برای ممانعت دارم یا خیر؟ با سپاس
فاطمه علوی

سلام.وقت بخیر.ما در مجتمعی 6 واحده سکونت داریم که 7 است از مدیر گرفته تا دیگران مداوم از پارکینگ ما و حتی قسمتهای مشاع بدون کاربری سندی پارکینگ که آنهم بنوعی سد معبر برای ما بود استفاده کردند. بالاخره بعد از 7 سال با شکایت پارکینگ را پس گرفتیم ضمن آنکه دیگر در قسمتهای مشاع هم امکان پارک ندارند. حالا 5 واحد دیگر دست بیکی شده و می خواهند بدون اجازه من در مشاعات دوربین بگذارند که مرا تحت فشار بگذارند تا از اینجا نقل مکان کنم. بالاخره این نوعی تجسس و  سلب آسایش است. آیا راهی برای ممانعت دارم یا خیر؟ با سپاس