ضمانت و بدهی

باسلام و عرض ادب،

من سوالم را درخصوص قرارداد زیر عرض مینمایم-

آقای الف یه فقره چک به شماره ——- به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت بدهی به آقای ب تحویل که به صورت ماهیانه ((هرماه دومیلیون تومان توسط آقای الف به حساب آقای ب پرداخت گردد)) و درپایان پرداخت بدهی نامبرده چک را به آقای الف مسترد نماید. و آقای ج هم پشت چک مذکوررا به عنوان ضمانت امضاءنموده-(  لازم به ذکراست که در قرارداد اسمی از ضامن قید نشده و ضامن فقط پشت چک را به عنوان ضمانت امضاءنموده)

1– دراین قرارداد اگر الف چند قسط را پرداخت نکند ( مثلا سه ماه پرداخت نکند که جمع اقساط سه ماه ۶ میلیون میشود ) آیا ب میتواند فقط به خاطر سه قسط معوقه کل مبلغ چک( 300 میلیون ) را با توجه به اینکه هنوز سررسید اقساط ماههای آینده نرسیده برگشت بزند؟ و یا باید فقط به مقدار اقساط پرداخت نشده برگشت بزند؟( با توجه به اینکه قرار شده چک را پس از پرداخت کامل بدهی به الف مسترد کند).

۲- درصورت برگشت زدن به صورت فوق آیا خیانت درامانت است؟ و اگر نیست پس صادرکننده که کل مبلغ چکش ((با توجه به اقساطی بودن آن و تمام نشدن مهلت اقساط و نرسیدن سررسید اقساط بعدی و از طرفی قابل استردادبودن پس از پرداخت بدهی)) برگشت خورده باید چه کارکند تا دربانک رفع اثر بشود؟ آیا با پرداخت اقساط معوقه میتوان دربانک از چک مذکور رفع اثر کرد یا فقط با پرداخت کل مبلغ چک میتوان رفع اثر کرد؟

3- درصورت فوت ضامن ((آقای ج )) آیا دارنده چک میتواند همه مبلغ چک را یک جا از دارایی ضامن بردارد و یا فقط طبق توافق اولیه با بدهکار اصلی بایدبه صورت اقساط طبق توافق از صادرکننده چک بگیرد هرچند که ضامن فوت کرده باشد؟---چون من ازیکی از دوستانم که چک داشت شنیدم که اگر بدهکار فوت کند طلبکار میتواند همه طلبش را یک جا بگیرد حتی اگر قسط بندی باشد و سررسید اقساط نرسیده باشد--برای همین دراینجا که بدهکار اصلی زنده است ولی ضامنش فوت کرده آیا این مورد مشمول ضامن میشود که طلبکار همه طلبش را یک جا از اموال ضامن بگیرد.؟ و یا باید طبق توافق اولیه با بدهکار به صورت اقساط از خود بدهکار دریافت کند؟
ممنون از راهنمایی و پاسخ شما --- با تشکرفراوان