قرارداد

با سلام خداقوت قرار دادصلح حقوق وتعهد بين چند نفر به امضا رسيده ودرپايان محكوم شده اند .تاريخ قرارداد٧/٦/٨٩ ميباشد براي اقدام جديد آيا قراردادبالا معتبر ميباشد با تشكر