ارث از مادر

Rasouli
سلام خسته نباشید .مادر من حدودا ۳ماه پیش به رحمت خدا رفته .ما آپارتمان پیش فروشی را خریدیم .ایشان سال۸۸ سه دانگ به نام من کرد ودر سال ۹۲ سه دانگ دیگر را به برادرم وکالت داد که ایشان در سال ۹۵ به بنده تفویض وکالت دادند ومن در اردیبهشت ۹۵ سه دانگ باقی را به نام خودم ودر بنگاه و محضر کردم سوال .آیا برادران من میتوانند بر علیه من اقدامی بکنند منمون میشم راهنمایی کنید