سوء استفاده از نام و مشخصات برای کلاهبرداری

محمد موسوی
با سلام طی چندروز اخیر متوجه شدم شخصی با سوءاستفاده از نام و اعتبار اینجانب برای خانمی مزاحمت ایجاد و باترفندهای مختلف ازجمله قرارخواستگاری و ازدواج وی را فریفته و حدود دو سال به نحو مختلف از او کلاهبرداری میکرده است. باتوجه به اینکه شخصیت و اعتبار اینجانب توسط آن فرد دروغگو دچار خدشه شده است میخواستم ببینم با چه عنوانی از وی شکایت کنم و دیگراینکه درصورت محکومیت وی چه حکمی درانتظارش خواهد بود؟