اثبات رجوع به مابذل

hamed

باسلام و احترام من و همسرم طی طلاق توافقی در مورخه ۸\۷\۹۵جدا شدیم حکم همان روز زده شد و همان روز جداشدیم.درمتن حکم دادگاه نوشته شده زوجه در قبال طلاق از تمامی حق حقوق خود و مهریه بذل کرده.ضمنا حق رجوع مابذل راازخود سلب نموده است.زوجه در ایام عده به مابذل رجوع کرده و دفترطلاق به زوج اخطار داده.زوج هم به دفتر طلاق مراجعه و به حکم دادگاه استناد کرده و دفتر خانه به اشتباه خود پی میبرد.همکنون زوجه دادخواست اثبات رجوع به مابذل را داده و دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده ایا محکوم میشم.به چه مواد قانونی می توانم استناد کنم.