ترهین

باسلام ، من باسندملکی خود ضامن یکی از دوستان شدم تا از بانک وام بگیرد . بعد از مدت کوتاهی بخشی از وام را پرداخت کرده و متواری شد . بانک هم در بی خبری من اجرائیه صادر کرد و ملک من را از طریق مزایده به تملک خود درآورد و از طریق ثبت به من اخطار تخلیه داد . پس از پی گیری متوجه شدم که بدهکار اصلی درخلال عملیات اجرا(بعد از اجرائیه و قبل از مزایده) از دنیا رفته است . به ثبت مراجعه کردم وگفتند که چون سند بنام بانک صادر شده است از آنها کاری ساخته نیست و باید از دادگاه کمک بگیرم . شکایت کردم و با استناد به تبصره ماده 120قانون ثبت دستور موقت گرفتم . می خواستم ببینم به نظر شما امکان ابطال سند بانک چقدر است ؟ بر اساس این ماده قانونی بانک باید به وراث بدهکار مراجعه کند ، اگر نتواند آنها راپیدا کند چه می شود؟ و یا اگر آنها را پیدا کند آنها می توانند از پرداخت بدهی امتناع کنند ؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت باشد ، من باید بدهی را بدهم ؟ و اگر بله ، با سند ملکم کاری ندارند و من باید پول بدهم ؟ و درنهایت اینکه مبنای محاسبات مبلغ قابل پرداخت چه است ؟ بسیار از شما سپاسگذارم