مسئولیت های قائم مقام شرکت در سود و زیان

محمذ قیروزی

با سلام در شرکتی کار می کنم که به بنده پیشنهاد شده سمت قائم مقامی شرکت را بپذیرم که سهم آن 1 درصد سهام است و شخصی دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره نیز 1 درصد سهام دارد ، و شخصی دیگر که هم سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارد 98 درصد سهام را دارد . ضمنا بنده به عنوان قائم مقام حق امضا بر روی چک دو امضا را دارم ، خواستم ببینم در صورت وجود مشکلات مالی و یا بدهی شرکت بنده به نسبت 1 درصد مسئولیت دارم ؟ و چه مسئولیت هایی مالی می تواند برای من داشته باشد .

آیا مالیاتی برای من در نظر گرفته می شود؟

با تشکر