ارث

مهدی یوسفی
پدر بنده ده سال پیش بعد پدرش و قبل مادرش فوت کرده الان مادرش هم فوت کرده ما دو عمو و یه عمه داریم بدلیل ارث بردن مادر از پسر نیاز به امضای آنها می باشد در حالی که یکی از عموهای من بعد مادرش فوت کرده آیا الان باید از کل فرزندان عموی من هم امضا بگیریم یا نیازی نیست