خانه

میلاد
سلام من یه خانه در بافت قدیمی شهر دارم که جزو آثار باستانی محسوب می شود و هیچگونه امکانات رفاهی از جمله گاز و تلفن ثابت و آسفالت و جدول کشی نداریم و همچنین اجازه ساخت و ساز و یا تخریب توسط سازمان میراث فرهنگی داد نمی شود و سازمان میراث فرهنگی مسئول خرید این خانه ها می باشد ولی به دلیل کمبود بودجه توان خرید این خانه ها را ندارند سوال بنده این است که آیا راهی قانونی وجود دارد که یا امکانات رفاهی به ما بدهند و یا ملک فوق را خریداری بکنند؟؟؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید خیلی ممنون