تعهد بیمه

محمدمحمدیان
با سلام اینجانب در مورخ ۱۵ مرداد به دفتر بیمه ای به نام بیمه سرمد مراجعه کرده، برای بیمه کردن ماشین خود شخص بیمه گر ۲۵۰ هزارتومان به عنوان درصدی از مبلغ بیمه از من دریافت کرد و من یک برگ تعهد برای پرداخت بیمه پیش ایشان امضاء نموده وقرار شد یک چک به عنوان تضمین بیاورم و ماهانه ۱۲۵ هزارتومان تا پنج ماه به دفتر بیمه پرداخت کنم ،بیمه نامه ی من باید همون روز صادر میشد اما 3 روز منتظر بیمه خود بودم که بعد از دریافت بیمه نامه متوجه شدم روی چهار برگ آن اقساطی خورده چند روز بعد قبل از بردن چک ضمانت نامه ای از بیمه ی پارسیان توسط پست برای من آمد که موضوع نامه اعلامیه بدهکار بود که مبلغ ۱۱۶ هزار تومان ماهانه برای من تعیین کرده بود و که قید شده بود درصورت عدم پرداخت به موقع بیمه ی شما فسخ میشود من به دفتر بیمه مراجعه کردم و به مسئول دفتر در خصوص نامه توضیح دادم جالب بود ایشون گفتن از این نامه ها زیاد مشتری ها آورده اند گفت تو ماهانه مبلغ ۱۴۴ تومان بریز به حساب من پول اون ها رو کامل دادم .درصورتی که بیمه ی من روتمام برگه هاش اقساطی نوشته شده و فقط همون مبلغ ۲۵۰ هزارتومان من و داده به بیمه گر پارسیان و به همین دلیل نامه ی اعلامیه بدهاکار برای من فرستاده شده ،جالب اینجاست که نشانی و حتی تلفن من رو اشتباهی داده و در ضمن نشانی وتلفن بیمه گر پارسیان را نیز با غلط گیر پنهان کرده که نه من با بیبمه گر پارسیان در ارتباط باشم نه بیمه گر پارسیان با من و بدون اینکه بیمه گر من ایشون باشند چون نمایندگی بیمه سرمد هست بدون هیچ وجهی مبلغ ۱۴۴ هزارتومان از من میخواهد به زور دریافت کند من در تماسی که با بیمه گر داشتم گفت در صورتی که اقساط شما پرداخت نشود بیمه ی شما یکطرفه فسخ میشود و گفت به هیچ عنوان نباید به مسئول بیمه سرمد پولی بدهم،من تمام اقساط و به بیمه پارسیان دادم اما مسئول بیمه سرمد چکی که به امانت دوست پدر من چندی پیش در قبال بیمه خودش از پدر من گرفته بود و به بیمه گر سرمد داده بود را پس از پایان اقساط دوست پدرم به او نداده و چند روز پیش به عنوان بدهی من اجرا گذاشته ،من تنها یک برگه تعهد درقبال اقساط بیمه امضا کررده ام و باید وقتی نمایندگی بیمه سرمد بودند بیمه من و سرمد میزدند و یا پول کامل بیمه پارسیان و پرداخت میکردد تا از من وجهی دریافت کنند اما ایشون به هیچ یک عمل ننموده اند و با وارد کردن شماره چکی که دوست پدرم به مانت بابت بیمه خودش گذاشته بود و به او برنگردانده بود در برگه تعهد من رسما شامل جرایمی همچون خیانت در امانت ،کلاهبرداری ،وسوء استفاده از نمایندگی بیمه شده اند ،حال میخواستم بدونم چطور من از خودم در دادگاه دفاع کنم ..ممنون میشوم