جعل

ایمان

با سلام
من دانش آموزی 15ساله هستم در تلگرام با فردی آشنا شدم که ادعا میکرد رتبه 5کنکور است و با مشاوره دادن به من من هم تک رقمی میشوم
و گفت مشاوره رایگان است و  بابت سی دی و کتاب و منابعی که در اختیارم میگذارد مبلغ  7میلیون و پانصد هزار تومان از من درخواست کرد من این پول را نداشتم فردی خواستم تا برایم رسید بانکی درست کند(رسید های خود پرداز) و برایش فرستادم
بعد از یک روز خانواده ام فهمیدن و مرا به شدت سرزنش کرده و از ادامه این کار مرا منع کردن
و گفتن دیگر به این آقا نه زنگ بزن نه تماسی برقرار کن
وقتی این آقا روز دوم با من تماس گرفت به او گفتم منصرف شده ام و نمیخواهم به من مشاوره بدهید و منابعی در اختیارم بگذارید اما این آقا مرا تهدید به شکایت کرده به جرم جعل و کلاهبرداری
آیا با آن رسید های خودپرداز میتواند از دستم شکایت کند به جرم جعل ؟
در ضمن به من هیچ مشاوره ا ی نداده است