مهریه عندالستطاعه

zaman

با سلام

مهریه من 140 تمام عندالستطاعه است در دوران نامزدی هستم و مشکل شدید با همسرم دارم همسرم فقط یک حقوق اداری دارد حدود یک میلیون و پانصد آیا می توانم در خواست مهریه کنم و حقوقش را توقیف کنم ؟