جدا شدن از خانواده

رضا
با سلام وخسته نباشید خدمت شما.من جوانی ۲۰ساله هستم که به دلیل سرزنش ها و رفتارهای والدینم دیگر تحمل ان ها را نداشته و میخواهم مستقل شوم،آیا در دادگاه در صورت نارضایتی والدینم من میتوانم از آن ها جدا شده و مستقل شوم؟؟