جراحت

سالار
سلام یکی از دوستان من با چاقو با من شوخی کرد وباعث صدمه دیدن پای من شد و حالا جای چاقو را بخیه کردم و خوب شده و از این ماجرا 3ماه میگذرد ایا میتوانم شکایت کنم