سرقت احشام

محمد
سلام. بنده ماه پیش گوسفندامو دزد برده و در این خصوص از سه نفر مضنون هستم که هر سه نفر دارای سابقه سرقت احشام هستند و در شهر دیگری میباشند.. متاسفانه بازپرس محترم نه انها را احضار و نه نیابت پرونده را به بنده میدهد.. چرا احضارشان نمیکند برای بازجویی و علت اینکه نیابت نمیدهد چیست.. ایا قانون در این خصوص ماده یا تبصره ای دارد ؟ ممنون.


محمد
Toggle navigationپرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی آنلاین رایگان با زهرا بوجاری نژاد سرقت احشام متن پرسش  متن پرسش نمی‌تواند خالی باشد. ارسال پرسش محمد سلام. بنده ماه پیش گوسفندامو دزد برده و در این خصوص از سه نفر مضنون هستم که هر سه نفر دارای سابقه سرقت احشام هستند و در شهر دیگری میباشند.. متاسفانه بازپرس محترم نه انها را احضار و نه نیابت پرونده را به بنده میدهد.. چرا احضارشان نمیکند برای بازجویی و علت اینکه نیابت نمیدهد چیست.. ایا قانون در این خصوص ماده یا تبصره ای دارد ؟ ممنون. © زهرا بوجاری نژاد2017