تخلف در ازمون استخدامی

زهرا

با سلام. آیا بدون در دست داشتن مدرک و صرف دانستن اینکه در آزمون استخدامی تخلف صورت گرفته و افرادی بدون احتساب نمره در مرحله اول آزمون  و در مرحله جذب  نهایی پذیرفته شدند ، می توان اعتراض کرد واین امر را ثابت کرد؟ با سپاس