...

Nasrin
سلام وقت بخیر نامزد من ب جرم پول تقلبی دستگیر شده البته پول رو از یکی دیگه گرفتن ولی از اسم نامز من استفاده کردن ۶۵۰هزار تومن بوده الانم تحت سند ازاد هستن۱۰برج اینده دادگاه دارن بنظرتون حکمش چیه