تغيير شناسنامه

ارام

سلام استاد.شبتون بخير.

ى سئوال داشتم لطف ميكنيد جوابمو بدين.

چطور ميشه سن شناسنامه رو سه ،چهار سال كم كرد؟چه مداركي لازم است؟ جنسيتم :زن

در ضمن ايا در شناسنامه قيد ميشود كه سن تغيير كرد؟
ارام

سلام استاد.شبتون بخير.

ى سئوال داشتم لطف ميكنيد جوابمو بدين.

چطور ميشه سن شناسنامه رو سه ،چهار سال كم كرد؟چه مداركي لازم است؟ جنسيتم :زن

در ضمن ايا در شناسنامه قيد ميشود كه سن تغيير كرد؟