دیه

فاطمه زارعی پور
باسلام دزدی پس از فرار با موتور همسرم تصادف کرد و متواری شد ولی پس از چند روز شناسی و دستگیر شد ولی نه بیمه دارد ونه قادر به پرداخت دیه ایا راهی برای دریافت دیه است؟