درخصوص نحوه انجام وکالت

امیرحسین

باعرض ادب واحترام، آیا وکیلی که دراستان خراسان محل کارودفتروکالت وی میباشد میتواند در تهران انجام وکالت نماید