رای قطعی خلاف قانون در دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام. دادگاه تجدیدنظر استان به اشتباه به قانون منسوخ استناد کرده و رای قطعی در پرونده حقوقی مبنی بر ابطال دادنامه بدوی در تایید رای داوری و همینطور ابطال رای داوری صادر کرده است که بر خلاف نص قانون اصلاحی است. با توجه به اینکه این رای قابل فرجام خواهی نبوده و تخلف قاضی در استناد به قانون منسوخ و ابطال بی دلیل رای داوری محرز است برای تغییر در رای قطعی و اشتباه دادگاه تجدیدنظر چه باید کرد؟ 

 

توضیح تکمیلی: دادگاه تجدیدنظر استان تهران اخیرا به بند ۳ ماده ۵۷ قانون تعاون قدیم مصوب ۱۳۷۰ استناد کرده و داوری اتاق تعاون را طی رای قطعی باطل اعلام کرده و گفته اصلا آنها حق داوری ندارند و باید فقط کدخدا منشی و صلح انجام دهند. حال آنکه در ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون تعاون قدیم بازنویسی شده و در بند ۱۴ آن اختیار داوری حرفه ای را منحصرا به اتاق تعاون داده و در مواد دیگر همه شرکتهای تعاونی را ملزم به گنجاندن این موضوع در اساسنامه خود کرده است. رای داوری در سال ۹۴ و در زمان حکومت قانون جدید صادر شده بود و رای قطعی دادگاه تجدیدنظر کاملا بر خلاف نص قانون جدید است.