حق طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه

بی نام
با عرض سلام و خسته نباشید در صورتیکه یک سال از عقد گذشته باشد،آیا زوجه میتواند الان که با هم اختلاف پیدا کردیم ادعا کند یک سال است که زوج نفقه نداده و بر این اساس طلاق بگیرد ؟ در این دوران طبق عرف همه جا که برا خرجی از زوجه رسید نمیگیرن و بحساب زوجه پولی نمیریزن ،برای ایشان خرج کرده ام،ضمنا بعد از ابلاغیه داخواست مهریه از طرف ایشان که در همین ماه بدستم رسید ،بنده مبلغی به حساب ایشان بابت نفقه دی ماه واریز کردم.خواستم بدونم زوجه میتواند بدلیل پرداخت نکردن نفقه داخل این یک سال که با هم اختلاف پیدا نکرده بودیم طلاق بگیرد ؟


بی نام
با عرض سلام و خسته نباشید در صورتیکه یک سال از عقد گذشته باشد،آیا زوجه میتواند الان که با هم اختلاف پیدا کردیم ادعا کند یک سال است که زوج نفقه نداده و بر این اساس طلاق بگیرد ؟ در این دوران طبق عرف همه جا که برا خرجی از زوجه رسید نمیگیرن و بحساب زوجه پولی نمیریزن ،برای ایشان خرج کرده ام،ضمنا بعد از ابلاغیه داخواست مهریه از طرف ایشان که در همین ماه بدستم رسید ،بنده مبلغی به حساب ایشان بابت نفقه دی ماه واریز کردم.خواستم بدونم زوجه میتواند بدلیل پرداخت نکردن نفقه داخل این یک سال که با هم اختلاف پیدا نکرده بودیم طلاق بگیرد ؟