تخلف در آزمون استخدامی

زهرا

سلام . آیا بدون داشتن مدرک و فقط با دانستن و اطمینان درست  و لو رفتن اینکه اشخاصی در استخدامی بدون کسب نمره جذب اداره شده اند ، این در حالی است که بنده خودم در مرحله اول آزمون نمره کسب نکرده در حالیکه دوستان جذب شده نمرات پایین تری  از بنده داشته اند ، میتوان به سازمانی علیه این اشخاص یا آزمون مربوط اقدام کرد و نتیجه گرفت؟ بنده به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده و پاسخ کارشناس اداره بازرسی مازندران به من این بوده که شما نمره کسب نکرده اید . ایا در پی این شکایت نمرات اشخاص غیر قبول دستکاری شود ، ایا باز هم بدون داشتن مدرک و فقط با دانستن این موضوع شکایت کرد؟ 

با سپاس از پاسخ سرکار خانم