ترک انفاق

Mahsa naderi
من بعلت عدم پرداخت نفقه بطورجداگانه هم شکایت کیفری کردم وهم حقوقی. حالا باتوجه به وساطت دیگران میخوام درپرونده کیفری بادریافت مبلغی رضایت بدم سوالم اینه که ایا رضایت درپرونده کیفری پرونده حقوقی رو تحت شعاع قرارمیده؟ چطوررضایت بدم که پرونده حقوقی تاثیری نداشته باشه؟