وکالت

احسان
بنده وکالت حقوق از مادرم دارم ایا قابل عذل. هستش یاخیر


احسان
خواهشا جواب بدین