اجرت المثل

جهان شاهی

با سلام و عرض خسته نباشید

بنده صاحب خودرویی هستم که به یکی از دوستانم به امانت دادم.دوستم با خودرو بنده تصادف شدیدی با درخت کرد.پس از اینکه به من اطلاع داد و سر صحنه حضور پیدا کردم از من خواست که از او شکایت نکنم و گفت که کلیه خسارات تعمیر و افت قیمت خودرو ام را بمن بپردازد.بنده به خواطر دوستیمان شکایت نکردم.یک تعهد نامه تنظیم نمودیم و در ان تاریخ تحویل خودرو از طرف من را نوشتیم و تاریخ تحویل پس از تعمیرات راهم نوشتیم که ایشان تا یک ماه فرصت دارد خودرو را تعمیر و سپس تحویل من نماید.ایشان خودرو را تعمیر کرد اما تحویل خودرو را به من مشروط بر نگرفتن افت قیمت گذاشت.بنده قبول نکردم و او خودرو بنده را در جایی محبوس کرد.ایشان پس از چهار ماه از گذشت تاریخ تحویل خودرو را بمن داد و تاریخ تحویلش راهم بنده با دیر کرد چهار ماه در تعهد نامه نوشتم و امضا کردیم.اکنون بنده در شورای حل اختلاف مطرح نموده ام.میزان افت قیمت کارشناسی و مشخص شده است...میزان اجرت المثل هم کارشناسی و مشخص شده..اما قاضی در شورای حل اختلاف به بنده گفته که اجرت المثل تعلق نمیگیرد چون قانون در موردش چیزی نگفته است...البته نظر بنده از فرمایشات قاضی چیزی به جز ظوابط میباشد...اکنون از محضر کارشناسان محترم این سایت کمک میخواهم که به بنده بفرمایند که چگونه و از چه راهی اجرت المثل یاد شده را مطالبه کنم یا چگونه این موضوع را پیش ببرم که قاضی نتواند به راحتی حق مرا ضایع کند..؟

لطفا اگر متنی پیشنهاد دارید به بنده بدهید .ممنون.
جهان شاهی

با سلام و عرض خسته نباشید

بنده صاحب خودرویی هستم که به یکی از دوستانم به امانت دادم.دوستم با خودرو بنده تصادف شدیدی با درخت کرد.پس از اینکه به من اطلاع داد و سر صحنه حضور پیدا کردم از من خواست که از او شکایت نکنم و گفت که کلیه خسارات تعمیر و افت قیمت خودرو ام را بمن بپردازد.بنده به خواطر دوستیمان شکایت نکردم.یک تعهد نامه تنظیم نمودیم و در ان تاریخ تحویل خودرو از طرف من را نوشتیم و تاریخ تحویل پس از تعمیرات راهم نوشتیم که ایشان تا یک ماه فرصت دارد خودرو را تعمیر و سپس تحویل من نماید.ایشان خودرو را تعمیر کرد اما تحویل خودرو را به من مشروط بر نگرفتن افت قیمت گذاشت.بنده قبول نکردم و او خودرو بنده را در جایی محبوس کرد.ایشان پس از چهار ماه از گذشت تاریخ تحویل خودرو را بمن داد و تاریخ تحویلش راهم بنده با دیر کرد چهار ماه در تعهد نامه نوشتم و امضا کردیم.اکنون بنده در شورای حل اختلاف مطرح نموده ام.میزان افت قیمت کارشناسی و مشخص شده است...میزان اجرت المثل هم کارشناسی و مشخص شده..اما قاضی در شورای حل اختلاف به بنده گفته که اجرت المثل تعلق نمیگیرد چون قانون در موردش چیزی نگفته است...البته نظر بنده از فرمایشات قاضی چیزی به جز ظوابط میباشد...اکنون از محضر کارشناسان محترم این سایت کمک میخواهم که به بنده بفرمایند که چگونه و از چه راهی اجرت المثل یاد شده را مطالبه کنم یا چگونه این موضوع را پیش ببرم که قاضی نتواند به راحتی حق مرا ضایع کند..؟

لطفا اگر متنی پیشنهاد دارید به بنده بدهید .ممنون.