سلام من آقا هستم واسه وکالت تام دادن به وکیل

Mehdi
سلام من آقا هستم واسه وکالت تام دادن به وکیل برای حق طلاق همسر باید اصل شناسنامه و اصل عقد نامه یا تمام صفحات کپی شده و برابر اصل عقد نامه حتما باید نزد وکیل باشه ؟ بدون این مدارک آیا وکیل میتونه طلاق همسر من را بگیره ؟