چگونگی ازدواج دختر باکره با وجود ممانعت پدر

سلام از دادگاه خانواده بخواییم اقدام کنیم،با وجود مخالفت پدر برای ازدواج دخترش،چند وقت طول میکشد،برای گرفتن اجازه از دادگاه برای عقد؟؟؟