سند سفید امضا

سلام من مدتی پیش یک وکالت نامه در سه برگ امصاواثرانگشت زدم بعد از قرارداد اعلام اصرااف نمودم ولی وکیل من وکالت نامه رابه من نداد می گفت تمبر دارد و نمی تواند به من بدهد وحالا می گوید تمبرش را برای جای دیگری استفاده کرده و وکالت نامه را معدوم کرده من می ترسم ان را علیه من به کار گیرد زیرا زیر ان پرداخت 110 عدد سکه قید شده وان را من امضا کردم .و متن سند سفید بود الان می ترسم متنی تنظیم کند و من ملزم به پرداخت ان بی جهت شوم