ذکر اسامی افرادی در لایحه دفاعیه

لیلا

باسلام و احترام

اگر افرادی که کارمند دولت هستن به جرم رشوه متهم شناخته شوند و در جلسه دادگاه در دفاعیه خود از افرادی نام ببرند که مرتکب جرمی نشدند( مثلا بگویند چرا فلان فرد را که اسمشان را ما بردیم برای دادگاه نیاوردید) اگر اون فردی که اسمش را میگویند جرمی مرتکب نشده باشد و فقط متهمین ادعا کنند که اون فرد هم رشوه گرفته است و در جریان دادگاه و بازپرسی هم اون فرد را احضار نکنند و در کیفر خواست هم فقط اسم اون متهمین اومده باشد و نام اون فرد نباشد، آیا بعدا برای اون فرد مشکلی پیش نمی آید؟ آیا ممکن است اگر جلسات بعدی دادگاه باشد اون فرد را هم احضار کنند؟؟؟ یا اینکه اگر متهمین جرمشان محرز شود و مجازات برایشان صادر شود ولی متهمین درخواست تجدید نظر دهند آیا ممکن است که اون فردی که نامش را بردند برای بعدها مثلا در تجدید نظر یا بلزپرسی بعدی یا دادگاه بعدی بخواهند؟؟؟ لطفا سوالم را پاسخ دهید. باتشکر فراوان