طلاق

سلام بنده حدود 1.5 سال پیش با توافق همسرم مهریه ام را گرفتم و 9 ماه پیش طلاق توافقی گرفتم چون سر گرفتن مهریه ام اذیتم نکرد من ازش شکایت نکردم. ولی همسرم یه نامه رسمی میخاد مبنی بر اینکه حق و حقوق بنده رو داده 

سوال بنده این هست آیا الان با مراجعه به دادگاه میتوان اعلام کرد به صورت کتبی که حق و حقوق بنده از جمله مهریه رو1.5 ساله  به بنده داده ؟