اجاره نامه

mostafa taghavi

با سلام من یکسال ‍‍قبل مغازه ای اجاره کردم امسال اول آبان قراردادم تمام شد باهماهنگی با صاحب مغازه یکماه اضافه با همان اجاره وبرداخت آن درآنجا ماندم واول دی ماه تخلیه کردم درضمن قبل از اتمام قرارداد با مالک برای تخلیه صحبت کردم الان بعداز گذشت ۲ماه هنوز مالک ودیعه مرا که مبلغ ۱۵ میلیون است را به بنده نبرداخته ومن هم مغازه را تحویل ایشان ندادم وبنگاهی که این قراردادرا در آنجا نوشتیم تعطیل شده است این دوماه به بهانه های مختلف از طرف مالک گذشته تاچند روز قبل که باایشان تماس گرفتم گفت اصلاٌ من بول شمارا نمی دهم برو هرکاری می توانی بکن ومن فقط از ایشان یک قولنامه دارم ولاغیر .چه کاری می توانم از نظرقانونی انجام دهم وبه کجابایدمراجعه کنم تا به بول خود برسم قابل عرض اینکه مالک تهران هستند ومن رشت باتشکر از شما