شکایت

مرتضی
با سلام آیا اتلیه باید فایل عکس رو تحویل خود شخص بدهند میتوانند فایل را تحدیل ندهند یا در ازای ان هزینه طلب کنن. عکس هایی که چاپ شده اند