نزول

a

وقت بخیر برادرم سفته هفت میلونی به کسی داده ماهی سیصد وپنجاه بابت این سفته داده وبدهی تمام شده تمام فاکتورهای پرداختی رو ازبانک گرفته وبیشتر مبلغ سفته پرداخت کرده الان طرف می گه سودش روهم باید بدی وماهی پانصدمی گیره خواستم بدونم ایا برادرم اگرشکایت کنه مجازات میشه یا اینکه مجازات برادرم وطرف چی هست می گن باید صبرکنه تاطرف مقابل شکایت کنه ممنون اگرراهنمایی کنید