فرزند خواندگی

ثمینه یادگاری

با سلام من قصد دارم فرزند خوانده از پرورشگاه به سرپرستی بگیرم با توجه به اینکه من فرزندی ندارم و فرزند مد نظرم پسزی بالای 3 سال است که شیرخوار هم نیست امکان محرمیت وجود ندارد از نظر قانون مشکلی وجود دارد برای سرپرستی دائم و گرفتن شناسنامه؟چه مدت طول میکشه تا مراحل قانونی را طی کنم؟ با تشکر
ثمینه یادگاری

با سلام من قصد دارم فرزند خوانده از پرورشگاه به سرپرستی بگیرم با توجه به اینکه من فرزندی ندارم و فرزند مد نظرم پسزی بالای 3 سال است که شیرخوار هم نیست امکان محرمیت وجود ندارد از نظر قانون مشکلی وجود دارد برای سرپرستی دائم و گرفتن شناسنامه؟چه مدت طول میکشه تا مراحل قانونی را طی کنم؟ با تشکر