طلاق توافقی

مانی سیدنیا

با عرض سلام 

 

همسر من اعلام می کند نمی تواند با من باشد و در خواست طلاق توافقی را از من دارد و می گوید حاظر است 

بچه ها و همه چیز را بدهد و مبلغ 110 سکه بگیرد و برود .

می خواستم بدانم وقتی فرزند دختر ما که 3 ساله و پسرم 8 ساله است ایا باتوجه به سن فرزند کوچکم به ایشان مهریه باید داد؟

من که باید خونه را بدم تا پول خانم جفت وجور شود می توانم با توجه به نگهداری فرزند این کاررا انجام ندهم؟

اصلا چرا باید 110 تارا بدهم ؟

ایا می توانم فرزند دخترم را تا سن 7 سال به مادر دهم ولی شرت کنم اگر ازدواج کردند فرزند به من برگردد؟

راهنمایی کنید تا سرم کلاه نرود فکر کنم راه و رسم را به ایشان خوب یاد داده اند

با تشکر از زحمت شما 

 

 

متشکر از راهنمایی شما