الزام سند رسمی

rasoul
سلام و خسته نباشید.ما دو سال پیش خونه خریدیم.نصف پول رو دادیم بقیه ش موند برای صند زدن.در دفترخونه حاضر شدیم و فروشنده سند زد بعد از ٨ ماه و پرداخت قسط واحد سند زده متوجه شدیم ک واحد بغلی رو بنام ما سند خورده.و یکسال همینطوری طول کشید چون صاحب خونه ایی ک سند ب نام مارخورده رف دازگاه ب جرم فروش مال غیر شکایت کرده ک دادگاه رد کرده و گفته اشتباه شده.الان خونه ایی ک توش نشستم و مبایعه نامشو دارم در رهن بانکه.و قراره بانک برای مصادره اقدام کنه.من این وسط چیکار کنم.به ی وکیل مراجع کردم گفت هم خونه ت رفته هم پولت چون مبایعه نامت تاریخ نداره.در حالی ک پشت مبایعه نامه تاریخ پولایی ک دادیم با امضا فروشنده و مهر بنگاه موجوده.ب ی وکیل دیگه مراجعه کردیم اونم گف بانک در اولویته دادگاه خونه رو به بانک میده ولی میشه پول رو مطالبه کرد و باید ملزم به سندش بکنیم.ترو خدا شما بگید چیکار کنم دعرم دیوونه میشم