اجازه ازدواج

مهدی فهیمی

سلام

همسرم حدود 4 سال است که خانه را ترک کرده و تقاضای طلاق یک طرفه داد اما دادخواست ایشان رد شد. بنده هم وقتی دیدم همسرم قصد سازش ندارد تقاضای تمکین دادم و ایشان تمکین نکرد و ناشزه شد. بلافاصله تقاضای ازدواج مجدد را به دادگاه دادم و دادگاه بدوی رای به ازدواج بنده صادر نمود اما همسرم تقاضای تجدید نظر داد و در دادگاه تجدیدنظر ادعای پذیرش تمکین کرد و قاضی با توجه به حرف دروغین همسرم و به بهانه عدم تمکن مالی، تقاضای ازدواج بنده را رد کرد.

اکنون یک ماه از دادگاه تجدیدنظر گذشته و همسرم همچنان قصد بازگشت ندارد. مجددا تقاضای ازدواج دادم اما دادگاه بخاطر اینکه قبلا در دادگاه تجدیدنظر درخواستم رد شده بود، باز هم تقاضای من را رد کرد و همسرم از اینکه ماهیانه سکه های مهریه اش را میگیرد و نه تمکین را میپذیرد ، نه دادگاه به من اجازه ازدواج میدهد لذت میبرد و مبلغ بسیار زیادی را مطالبه کرده تا مثلا توافقی از بنده جدا شود و من از شر اذیتهای او راحت شوم.

لطفا راهنمایی کنید. چرا در شرایطی که من مهریه و نفقه همسرم را کامل پرداخت نموده ام و ایشان تمکین نکرده دادگاه فقط با یک جمله دروغین همسرم، که "من تمکین میکنم" اجازه ازدواج به من نمیدهد.

قابل ذکر است همسرم قبل از ازدواج با من بیوه بود و این بلا را بر سر یک مرد دیگر هم پیاده کرده و همه مهریه اش را مطالبه و طلاق گرفته که متاسفانه این موضوع بعد از ازدواج با این خانم بر من آشکار شد.