فروش غیرقانونی اموال و اعتراض به رای دادگاه

مهدی فهیمی

سلام

حدود 4 سال پیش من و همسرم به منظور فراهم کردن منزل مناسب تری، وسایل خانه ام را در منزل مادر همسرم به امانت گذاشتم. اما متاسفانه بعد از مدتی همسرم تقاضای طلاق داد و بدون رضایت من تمام وسایل خریداری شده توسط بنده را که در منزل مادرش به امانت بود فروخته بود. اکنون من با ارائه شکایتی توانستم در دادگاه بدوی رای به استرداد اموالم بگیرم اما متاسفانه در دادگاه تجدید نظر، با توجه به تغییر چند قاضی در عرض یک ماه در شعبه مورد نظر، پرونده به درستی مطالعه نشد و رای دادگاه بدوی نقض شد. حال با توجه به اینکه من 4 شاهد مرد دارم که در روز اسباب کشی وسایل را در خانه مادر همسرم تخلیه کرده اند و تنها شاهد همسرم برای انکار این موضوع مادر و خواهر و یک زن همسایه است که بخاطر دوستی با خانواده همسرم حاضر به شهادت دروغ شده است. چگونه میتوانم به این رای قطعی اعتراض کنم. و اموالم را از همسرم پس بگیرم؟

قابل ذکر است که بنده بعد از صدور رای مورد نظر طی مکالمه ای حضوری با قاضی تجدیدنظر، ایشان را متوجه اشتباه پیش آمده در رای صادره ساختم اما متاسفانه دیگر امکان تغییر رای نبود هرچند ایشان به اشتباه خود پی برد.