عدم پرداخت حق الزحمه

حکمتی

سلام بنده کارم نوشتن پایان نامه هست و کارهای نرم افزاریشو انجام میدم
برای یک دانشجو عمران یک تحقیق نوشتم و نمره کامل شد
ولیکن در آخر ایشون از پرداخت هزینه خودداری کرده
آیا راهی هست بتونم پولمو از ایشون بگیرم.
هزینه نزدیک یک میلیلون تومان