درخواست مشاوره

با عرض سلام

بنده یک خانه مسکن مهر را به شخصی فروخته ام و به فرد دیگری وکالت داده ام تا پیگیری امور را انجام داده و خانه را بنام فرد خریدار بزنند ولی متأسفانه ایشان از بنده وکالت بلا عزل گرفته اند که منوکالت بلاعزل اطلاعی چیست و ایشان خانه را بنام برادر خودشان ثبت نام کرده اند

در ضمن ایشان از بنده نزدیک به ده برگه سفید امضاء دارند و پشت چک سفید ایشان را نیز امضاء کرده ام

حال با توجه به اینکه ایشان بر علیه من مدرک دارند و خانه را بنام برادرشان ثبت کرده اند چگونه میتوانم از حقم دفاع کنم

لازم به ذکر است که خریدار نیز از بنده شکایت کرده اند