رابطه کارگری کارفرمایی

Solalehazadi
من یه کارگر دارم که رفته ازم شکایت کرده در اداره کار . ایشون دو ماه اومده بقیشو غیبت. داشته و بعدا دوباره اومده ولی این فاصله چند ماهه رو رفته شکایت کرده و رای گرفته منم تو جلسه حاضر نشدم الان باید چیکار کنم ؟