جشن عروسی

صنم
همسرم با وجودی ک قبل از عقد قول داده بود ی جشن ساده بگیره واسه عروسی ،ولی الان بعد از یک سال باوجودی ک از نظر مالی مشکلی نداره از گرفتن ی جشن ساده ب میزان 10میلیون امتناع میکنه،میگه باید چادر بندازی سرت بیای من عروسی نمیگیرم