حذف نام همسر سابق

سپیده
با سلام و خسته نباشید.. من 2 سال پیش در دوران عقد جدا شدم ولی باکره نیستم . من بسیار مطالعه کردم و متوجه شدم که هیچ راهی جز با ازدواج مجدد و ثبت آن در شناسنامه نمیتوانم نام همسر سابقم را پاک کنم. ولی برای محل کارم احتیاج دارم که شناسنامه ام راتعویض کنم از شما خواهش میکنم اگر راهی هست کمکم کنید. سپاسگذارم.


سپیده
با سلام و خسته نباشید.. من 2 سال پیش در دوران عقد جدا شدم ولی باکره نیستم . من بسیار مطالعه کردم و متوجه شدم که هیچ راهی جز با ازدواج مجدد و ثبت آن در شناسنامه نمیتوانم نام همسر سابقم را پاک کنم. ولی برای محل کارم احتیاج دارم که شناسنامه ام راتعویض کنم از شما خواهش میکنم اگر راهی هست کمکم کنید. سپاسگذارم.